Division Memorandum No. 077, s. 2021

DISTRIBUTION OF FILIPINO LEARNING MATERIALS (PAGBASA AT PAGSUSURI NANG IBAT IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK) FROM DEPARTMENT OF EDUCATION (BUREAU OF LEARNING RESOURCES) FOR SENIOR HIGH SCHOOLS